Smerodajný je predovšetkým názor lekára a ten dokáže zdravotný stav matky zhodnotiť zrejme najlepšie. Rodičku dokáže svojimi radami týkajúcimi sa cvičenia v tehotenstve veľmi dobre nasmerovať. Do cvičenia v tehotenstve je vhodné zakomponovať predovšetkým také cviky, ktoré naše telo nijako nepreťažia a budú maximálne tolerantné k matke i dieťaťu. Cvičenie v tehotenstve by nemalo pracovať s kardio aktivitami a dôvod je pomerne jednoduchý. Dieťaťu totižto neprospievajú prudké otrasy a takéto cviky by sme sa jednoznačne mali snažiť obmedziť.

cvičení v těhotenství

Cvičenie v tehotenstve by malo plne rešpektovať adekvátnu mieru intenzity

Úvodná fáza je v rámci cvičenia v tehotenstva veľmi dôležitá a v žiadnom prípade by ju žena nemala podceňovať. Obdobie tehotenstva je špecifické tým, že budúca matka sa môže každý deň cítiť inak, môže mať rôznu náladu, no zakaždým môže jej telo zvládať inú dávku záťaže. Úvodná fáza cvičenia by teda mala vychádzať z mierneho tempa. Len vtedy, ak sa žena cíti komfortne a nepociťuje nejaké komplikácie, môže pokračovať ďalej a intenzitu aj prípadne stupňovať.

Aj cvičenie v tehotenstve môže byť vykonávané za pomoci rôznych cvičiacich strojov. Najviac využívanými bývajú bežiaci pás, stacionárny bicykel či stepper. Ak sa pozrieme na prvý spomenutý, tak behaniu na ňom by sme sa mali skôr vyvarovať. Dôvodom sú najmä vznikajúce otrasy, ktoré nie sú príliš príjemné pre dieťa a ani pre brušné partie matky. Behanie na takomto stroji by sme preto mohli nahradiť napr. chôdzou do kopca a záťaž možno prispôsobovať aktuálnym pocitom ženy. Prestávky by do takéhoto cvičenia mali byť zakomponované v oveľa väčšej miere ako kedykoľvek predtým a ich význam úzko súvisí aj s riadnym dodržiavaním pitného režimu.

posilující pomůcky

Neraz diskutovanou témou pri cvičení počas tehotenstva je i silový tréning. Pokiaľ ho žena bezprostredne pred otehotnením nepraktizovala, nemala by s ním v tomto období vôbec začínať. Ak ste aj silový tréning niekedy vykonávala, potom by ste jednotlivé cviky mala rozhodne konzultovať so svojim lekárom alebo trénerom. Tí vám totižto dokážu jednotlivé cviky prispôsobiť tak, aby ste neohrozovali seba, ale hlavne zdravie a správny vývoj vášho dieťatka.

Na webovej stránke https://inlive.sk/ sa dozviete viac.