Škola by mala deti pripraviť na život. Tak by to malo byť. V prvom rade by sa mali naučiť plniť si svoje povinnosti a uvedomiť si, že to, ako sa budú snažiť sa neskôr odrazí i na ich výsledkoch. Či už je to elementárne vzdelanie v základnej škole alebo neskôr na strednej, všade si žiaci musia plniť svoje povinnosti tak, aby zvládli učivo a osnovy, ktoré sú im určené. Úroveň školstva sa ale mení a neustále sa vyvíja. Veď len reforiem školstva na Slovensku bolo toľko, že ich nevedia spočítať ani sami učitelia. Každá reforma prináša niečo nové, s čím sa musia vysporiadať nielen žiaci, ale najmä učitelia. Tí musia stanovené zmeny spracovať a dostať do praxe, často na úkor svojho voľného času z dôvodu, že kompetentní, ktorí tieto zmeny pripravujú akosi zabúdajú vypracovať a pripraviť metodické materiály, podľa ktorých by mali učitelia postupovať. Keď sa učitelia konečne ako tak dostanú do nejakého zabehnutého tempa a rutiny, príde ďalšia reforma a začína sa takpovediac od nuly.

školáci
 
Moderné technológie doma i v škole
Čoraz viac sa nám do života dostávajú moderné technológie. Je teda samozrejmé, aby sa s nimi zoznámili a vedeli pracovať aj žiaci. Je ale otázne, či je to celkom správny smer, ktorým sme sa vybrali. Neustále apelujeme na to, že deti vidíme sedieť zahľadené do počítačov, tabletov či mobilných telefónov, nehýbu sa a nešportujú a vlastne žijú svoj „svet mimo reality“. Teraz sa teda naskytá otázka, či je naozaj správne, pohltiť ich týmito technológiami aj v škole. Je samozrejmé, že je potrebné, aby s nimi žiaci vedeli pracovať, pretože ani v budúcnosti sa im nevyhnú. Ale nahrádzať papierové učebnice digitálnymi a klasické knihy e-knihami nie je asi celkom ideálne. Učitelia sa čoraz viac sťažujú, že deti menej a menej čítajú, nevedia komunikovať a mnohé majú aj veľké problémy s čítaním i s písaním a pravopisom. Málokto si ale uvedomí aj to, že práve čítanie kníh má veľký vplyv na všetky tieto aspekty. Čítaním kníh sa obohacuje slovná zásoba a deti sa čítaním cibria nielen v tom, ale aj pravopise. Pri čítaní zohráva totiž veľkú úlohu aj vizuálna pamäť a dieťa, ktoré veľa číta si vie predstaviť, ako sa jednotlivé slová píšu. Ak si deti čítajú alebo píšu len prostredníctvom elektronických médií, ktoré za nich opravujú chyby, deti sa nikdy pravopis nenaučia. Rovnako ako sa nenaučia komunikovať z očí do očí. Takáto komunikácia sa dnes veľmi vytráca, čo je veľmi smutné. Ľudia sa rozprávajú len cez telefón, SMS či email a osobný kontakt, ktorý je pre vytváranie si vzťahov nevyhnutný sa dostáva do zabudnutia.
 
školák

Všetko s mierou
Tak ako to platí pre všetky stránky života, ani moderné technológie by sme nemali tak preceňovať a neupriamovať sa na ne aj v školách. Naučiť deti s nimi pracovať a vyhľadávať potrebné informácie je určite potrebné, aj keď je otázne, či si žiaci zapamätajú a budú ovládať všetko tak, ako kedysi, keď sa poučky a učivo muselo učiť spamäti. Dnes stačí kliknúť do vyhľadávača a informácie sa sypú samé. Na tom sa potom odrážajú aj výsledky a úroveň školstva.