Bikesharing už oficiálne funguje i na Slovensku a začína sa tešiť svojej narastajúcej popularite. Najznámejší je tento servis na našom území v hlavnom meste, teda v Bratislave, ale nezaostáva ani Nitra. Spomenutý servis je však čerstvou novinkou, veď v prevádzke je len od 7. septembra 2018. Za tri dni jeho oficiálnej prevádzky v Bratislave sa k jeho využitiu stihlo zaregistrovať už okolo 6 500 záujemcov a počet sa odvtedy pravdepodobne ešte podstatne navýšil. Koncom roka tak môže dosiahnuť priam rozprávkovo úspešný výsledok ukazujúci na vysoký počet zákazníkov. Zdá sa tak, že Slováci majú bicyklovanie v krvi a aj u nás sa ešte stále radí k formám dopravy, aká je považovaná za zábavnú, zdraviu prospešnú a ekologickú. Počas jedného víkendu sa údajne uskutočnilo až 5 500 jázd formou vypožičania si bicyklov cez tento nový servis.

kolo

Zatiaľ to však pôsobí ako príliš pekný, možno až rozprávkovo naivný príbeh. Nová služba sa pochopiteľne stretla aj s nemalými nepríjemnosťami spôsobenými neuvedomelými chuligánmi. Nie každý človek si totiž dokáže vážiť práce a služieb toho druhého a niektorí vandali proste len tak z nudy stihli poškodiť  až 8 bicyklov a to len v začiatočných, rozbiehajúcich sa dňoch. Odvtedy už počet poškodených bicyklov môže byť aj vyšší.

Z ceľkového hľadiska sa ale daným službám darí a vo veľkej miere ľudia prejavili skôr spokojnosť a zodpovedný prístup.

kola

Počas jedného víkendu bolo vidieť požičaných 200 bicyklov žltej farby, pričom počet dostupných predstavoval rovných 550. Teda iba počas dvoch dní sa stihla požičať takmer polovica bicyklov. Takýto začiatok pôsobí naozaj sľubne a daný servis by sa tak postupom času mohol o niečo rozrásť a to i vo forme vyššieho množstva dostupných bicyklov. Čo sa týka Bratislavy a jej okolia, tá by mala poskytovať až 72 dokov v celkovo 4 mestských častiach a to v Novom a Starom meste, v Ružinove a v Petržalke.