Poistenia vznikajú z dôvodu, pretože nikto z nás netuší, čo ho v najbližšej dobe čaká. Nikto si nemôže byť na 100 % istý, že jedného dňa nespôsobí autonehodu alebo nepríde k úrazu. Stať sa to nemusí, ale môže. Stále ju tá úvaha, že čo ak náhodou áno? Veď s určitosťou nedokážeme odpovedať ani na otázku- Čo bude zajtra?
Nevieme s určitosťou predpovedať ani najbližších 24 hodín. S tým poistením vzniká aspoň určitá zodpovednosť k finančnej otázke človeka, ktorému spôsobíme škodu. Takisto v opačnom prípade, pokiaľ niekto spôsobí škodu na našom vozidle, jeho poisťovňa sa s nami bude musieť vyrovnať finančne, podľa odhadu spôsobenej škody.
Táto povinnosť pzp / povinného zmluvného poistenia/ vzniká pre každého motoristu. Týmto spôsobom sa má dosiahnuť toho, aby každý motorista disponoval finančnými prostriedkami v prípade, kedy spôsobí dopravnú nehodu a určitou mierou zničí druhému motoristovi vozidlo. Vznikne mu finančná povinnosť zničenie auta uhradiť. Peniaze už bude mať pre tento prípad uložené v jemu vybranej poisťovni. Vyrovnanie bude nútený zaplatiť i v tom najhoršom možnom prípade, kedy druhému motoristovi spôsobí ujmu na zdraví či smrť. V prípade usmrtenia bude tá suma vyrovnania podstatne vyššia.
značka nehody
Jedná sa o povinné poistenie, no máme možnosť výberu. Takýchto poisťovní máme na výber viac a teda i viac možností poistenia. Pzp uzatvoríme až vtedy, pokiaľ obe strany, ja i poisťovňa, podpismi potvrdíme našu licenciu o vzájomnej dohode o vytvorení poistenia. Následne do nej budem pravidelne odkladať určitú dohodnutú výšku poplatku.
vyřizování papírů
Takáto zmluva sa vytvára zvyčajne na dobu neurčitú, pretože v podstate vozidlo používame stále a zrejme ho budeme používať i naďalej, na neurčitú dobu. V prípade, že by ste si zmluvu rozmysleli a v niečom by Vám nevyhovovala, na jej zrušenie máte ešte 6 týždňov od jej podpísania.