Pokiaľ nás čaká zaujímavá alebo pamätná udalosť, ktorú by sme chceli určitým spôsobom zvečniť či pripomenúť, dnes na to existujú služby zamerané nielen na videozáznam, ale na grafiku celkovo. Poznáme grafické služby a pod nimi si môžeme predstaviť natáčanie videa, fotenie a to všetko v tom najlepšom možnom grafickom spracovaní, ale aj zhotovenie určitých obrázkov či oznámení, ktoré budú takisto detailne spracované. Vlastne dnešná elektornická doba nám poskytuje v tomto smere skvelé možnosti.

kamera

Možno si pomyslíme, že počítač, prenosné zariadenie s kamerou, fotoaparátom, že to má dnes každý a každý si dokáže poriadiť kvalitné grafické záznamy. No ale predsa aj v dnešnej dobe existujú profesionálnejšie zameraní pracovníci, ktorí sa predsa týmto odborom zaoberajú častejšie, detailnejšie, skrátka sú v ňom odbornejšiu prax či vzdelanie. Takže tieto služby, plus nová elektronika, z toho odvodzujem iba jedno- ten videozáznam, fotky, úprava, skrátka celkové grafické prevedenie čohokoľvek musí byť perfektné.

film

Chcem tým povedať, že poznáme poskytovateľov služieb, ktorí vo svojej ponuke zahrňujú všetky tieto tri služby naraz, avšak my si vyberieme, o akú službu máme konkrétne záujem. Máme na výber:

•         Videoprodukcia
Bežne nás napadne natočiť udalosť, akou je napríklad svadba, avšak dnes títo poskytovatelia ponúkajú okrem tejto možnosti i iné, napríklad natočenie vlastného dokumentu z outdoorového prostredia.

•         Fotoprodukcia
Túto možnosť uprednostníme, ak potrebuje zachytiť určité okamžiky v perfektnej kvalite. Video je vhodné na také natáčanie reality, avšak fotky sú vhodnejšie na pamätnejšie, konkrétnejšie a detailnejšie záznamy.

tapeta

•         Grafika a tlač
Táto tretia možnosť sa od tých prvých dvoch odlišuje, avšak vravím, že rovnako tak si u poskytovateľoch môžete objednať okrem iných iba konkrétne túto jednu službu. Je vhodná na vytvorenie reklamy, loga, vizitky, avšak napríklad aj k vytvoreniu pozvánok.