Už to asi zažil každý z nás. Odkázanosť na úrad práce. Aj pokiaľ občan má možnosť nájsť a hľadať si zamestnanie sám, na úrad práce musí ísť z finančných, čiže aj existenčných dôvodov. Každá obec a mesto má svoju úradnú pobočku, kde sa musia ísť nezamestnaní zapísať a potom pravidelne chodiť na podpis. Zakaždým však treba priniesť potvrdenie, že sme si zamestnanie hľadali.

klávesnice

Potvrdenie má formu pečiatky, alebo prefoteného e- mailu od potencionálneho zamestnávateľa. Na začiatku, ako sa ideme nahlásiť, musíme si podať žiadosť. V žiadosti okrem iného uvedieme minimálne 3 odbory zamestnanie, o akú pozíciu máme záujem. Zväčša sa pozícia píše podľa toho, aký odbor občan vyštudoval. Následne žiadosť odovzdáme a podľa napísaných odborov nám poštou chodia takzvané potvrdenky o hľadaní práce. Niededy chodia každý týždeň s tým, že do 3 dní musíme potvrdenie priniesť na  úPsvar.

V potvrdení musí byť dátum, náš podpis a hlavne podpis a pečiatka zamestnávateľa. A hlavne vyjadrenie, či nás chce zamestnať, alebo nie. Pokiaľ nie, musí byť uvedený dôvod. Častým dôvodom býva, že daná pozícia je už obsadená. O nič menej častým dôvodom sa stáva, že záujemca o prácu nespĺňa požadované kritériá. Odmietnutie nastáva aj vtedy, pokiaľ ponuku o prácu svojvoľne odmietneme. Napríklad nám nevyhovujú pracovné podmienky, plat, alebo sa do práce nemáme ako dostaviť. Ak však tieto naše dôvody nezdokladujeme, chápe sa to ako nespolupráca s úPsvar a následne sme z úradu vyradení. Ak sa však zo zamestnávateľom dohodneme a bude nás chcieť zamestnať, musí napísať dátum nášho nástupu, alebo dátum ďalšieho výberového konania. Následne si vypýtame žiadosť o vyradení z evidencie uchádzačov.

úřad práce

Na úrade práce vidíme chodia občania z toho dôvodu, že úPsvar im počas nezamestnanosti platí podporu a hradí zdravotné poistenie. Ak má občan menej ako 26 rokov a nemá zdokladované, že pracoval 2 až 3 roky, žiadnu podporu nepoberá. Platí sa mu len zdravotné poistenie, ktoré by inak musel platiť on. A keďže je nezamestnaný a nemá plat, bol by to problém.

notebook

Úrad však uchádzačom poskytuje platené i neplatené kurzy, pomocou ktorých budú mať lepšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. Taktiež poskytuje ponuky práce v okolí, na Slovensku, i v zahraničí. Okrem iného aj služby pomoci mladým občanom do 29 rokov, ktorí na úrade musia navštevovať odborných poradcov, aby ich následne usmernili správnou cestou pri hľadaní toho správneho zamestnania.