Už to asi zažil každý z nás. Odkázanosť na úrad práce. Aj pokiaľ občan má možnosť nájsť a hľadať si zamestnanie sám, na úrad práce musí ísť z finančných, čiže aj existenčných dôvodov. Každá obec a mesto má svoju úradnú pobočku, kde sa musia ísť nezamestnaní zapísať a potom pravidelne chodiť na podpis. Zakaždým však treba priniesť potvrdenie, že sme si zamestnanie hľadali.

klávesnice

Potvrdenie má formu pečiatky, alebo prefoteného e- mailu od potencionálneho zamestnávateľa. Na začiatku, ako sa ideme nahlásiť, musíme si podať žiadosť. V žiadosti okrem iného uvedieme minimálne 3 odbory zamestnanie, o akú pozíciu máme záujem. Zväčša sa pozícia píše podľa toho, aký odbor občan vyštudoval. Následne žiadosť odovzdáme a podľa napísaných odborov nám poštou chodia takzvané potvrdenky o hľadaní práce. Niededy chodia každý týždeň s tým, že do 3 dní musíme potvrdenie priniesť na  úPsvar.

V potvrdení musí byť dátum, náš podpis a hlavne podpis a pečiatka zamestnávateľa. A hlavne vyjadrenie, či nás chce zamestnať, alebo nie. Pokiaľ nie, musí byť uvedený dôvod. Častým dôvodom býva, že daná pozícia je už obsadená. O nič menej častým dôvodom sa stáva, že záujemca o prácu nespĺňa požadované kritériá. Odmietnutie nastáva aj vtedy, pokiaľ ponuku o prácu svojvoľne odmietneme. Napríklad nám nevyhovujú pracovné podmienky, plat, alebo sa do práce nemáme ako dostaviť. Ak však tieto naše dôvody nezdokladujeme, chápe sa to ako nespolupráca s úPsvar a následne sme z úradu vyradení. Ak sa však zo zamestnávateľom dohodneme a bude nás chcieť zamestnať, musí napísať dátum nášho nástupu, alebo dátum ďalšieho výberového konania. Následne si vypýtame žiadosť o vyradení z evidencie uchádzačov.

úřad práce

Na úrade práce vidíme chodia občania z toho dôvodu, že úPsvar im počas nezamestnanosti platí podporu a hradí zdravotné poistenie. Ak má občan menej ako 26 rokov a nemá zdokladované, že pracoval 2 až 3 roky, žiadnu podporu nepoberá. Platí sa mu len zdravotné poistenie, ktoré by inak musel platiť on. A keďže je nezamestnaný a nemá plat, bol by to problém.

notebook

Úrad však uchádzačom poskytuje platené i neplatené kurzy, pomocou ktorých budú mať lepšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. Taktiež poskytuje ponuky práce v okolí, na Slovensku, i v zahraničí. Okrem iného aj služby pomoci mladým občanom do 29 rokov, ktorí na úrade musia navštevovať odborných poradcov, aby ich následne usmernili správnou cestou pri hľadaní toho správneho zamestnania.

Ideme navštíviť úPsvar
4.7 (93.33%)3