Nielen ľudské telo nie je odolné voči všetkým vírusom. Rovnako je to aj s našimi počítačmi.

Vírus je škodlivý kód alebo softvér, ktorý má rozličné funkcie, no v podstate má rovnakú funkciu ako ľudský vírus a teda, že napáda zdravé súbory a poškodzuje, mení,ich štruktúru. Poznáme niekoľko druhov vírusov.

 trojský kůn

ADWARE

Je to škodlivý softvér, ktorého hlavnou funkciou je otvárať reklamy a bez vedomia používateľa ich ukladať do počítača. Ich najväčším nebezpečenstvom však je fakt, že môžu posielať údaje o navštívených stránkach tretím stranám. Adware však používajú mnohé firmy na hlbší štatistický prieskum navštevovaných stránok a podľa toho vedia, akým smerom majú zamerať reklamu na konkrétneho používateľa.

Adware sa dá z počítača odstrániť dvoma spôsobmi. Ručne, cez odinštalovanie programov a súčastí, alebo automaticky. To sa dá stiahnutím antispywarového softvéru, ktorý je dostupný na stiahnutie. Tu však treba dávať pozor na nefunkčné verzie z pochybných zdrojov.

SPYWARE

Škodlivý program, ktorý využíva určité internetové stránky na získavanie informácii o používateľovi a odosiela ich svojmu tvorcovi, ktorý s týmito informáciami ďalej pracuje. Spyware môže napríklad fungovať aj na princípe keylogger (ide o zaznamenávanie stlačených kláves napríklad pri zadávaní hesla) alebo „backdoor“ kedy necháva prístup do počítača hackerovi, aby sa do neho mohol dostať bez porušenia bezpečnosti.

červ

ČERVY

Sú najrozšírenejšou formou vírusov, sú známe svojou rýchlosťou šírenia a mohutnosťou, keďže sa rýchlo replikujú a infikujú celý systém. Podľa toho, kde sa vyskytujú, môže ísť o e-mailového alebo sieťového červa.

E-mailový červ sa šíri internetovou komunikáciou, potrebuje ľudský zásah, pretože sa nešíri bez toho, aby ho niekto nespustil. Zväčša sa vyskytuje ako príloha e-mailov a využíva ľudskú zvedavosť a nevzdelanosť. Typickým príkladom e-mailového červa je IloveYou alebo Klez.

Sieťový červ sa šíri po sieti prostredníctvom serverových chýb. Väčšinou sám aktívne vyhľadáva ďalšie servery a tým sa infikuje do celého systému. Je ťažko ovládateľný najmä preto, že nepotrebuje hackera, aby fungoval. Ako príklad uvediem Clapper.

Na odstraňovanie červov nie je potrebné špeciálne programy, nakoľko je ich výskyt ľahko spozorovateľný a nemajú veľkú ochranu pred antivírovým softvérom. Infikovaniu červom sa dá vyhnúť napríklad zapnutím firewallu alebo neotváraním podozrivých príloh.

ochrana

TRÓJSKY KÔŇ

Je to jeden z najnebezpečnejších vírusov, od počítačových červov sa líši tým, že sa ďalej nereplikuje. Pri spustení sa tvári ako užitočný softvér, no v skutočnosti vôbec nepracuje, iba na pozadí pomaly poškodzuje súbory na pevnom disku. Trójsky kôň sa vyskytuje najčastejšie vo forme spustiteľného súboru, no v podstate neobsahuje nič iba kód trojana. Má viaceré funkcie, pričom môže pôsobiť ako spyware- odosiela informácie ďalším stranám.

Na jeho odstránení a detekovaní sa podieľa antivírový program.