Určite nám dáte za pravdu, že všetky chodníky a ostatné spevnené plochy dotvárajú celkový vzhľad záhrady. Tak ako ju tieto prvky dokážu pozdvihnúť na pútavo vyššiu úroveň, tak ju vedia aj degradovať. Takýto priestor vie byť obohatený aj pokládkou zámkovej dlažby, ktorá nám poskytne cestu medzi stromami a záhonmi alebo bude prepájať priestor medzi domom a záhradným altánkom či garážou. Ak bude niektorou z vašich najbližších činností v záhrade práve pokládka zámkovej dlažby, tento článok bude určený aj vám a pomôže vám poučiť sa z chýb iných ľudí.

zámková dlažba

Pokládka zámkovej dlažby a čo je nutné zvážiť pred jej realizáciou

Začnime svojpomocnou realizáciou. Tá je bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nie, častokrát hlavným kameňom úrazu. Mnohí domáci majstri sa často domnievajú, že pokládka zámkovej dlažby nie je ničím zložitým a určite to zvládnu. Áno, v zásade je reč o priemerne náročnej činnosti v našich záhradách, no aj pri nej je potrebné dodržať niekoľko zásad a pravidiel. Aby sme pokládku zámkovej dlažby nemuseli opakovať opäť o rok, správna príprava podložia je veľmi dôležitou súčasťou celého procesu. V rámci tejto etapy nám nenahraditeľnú službu vykoná vibračná doska, ktorá vo väčšine domácností proste chýba. Zvážte preto, či pokládku zámkovej dlažby radšej nenechať na profesionálnu firmu, ktorá disponuje všetkých potrebným vybavením.

dlažební cesta

Na prvý pohľad nereálnou, no v praxi sa vyskytujúcou chybou, je nevenovanie pozornosti dodanému materiálu a jeho kontrole. Okamžite pri jeho preberaní preto skontrolujte, či jeho typ a množstvo korešponduje s objednávkou a dodacím listom. Pod vašim drobnohľadom by mala byť taktiež kvalita dodanej dlažby, nebudete predsa platiť za celú objednávku, ak je väčšina tvárnic poškodená vďaka nesprávnej manipulácii pri preprave. Ak tento nesúlad odhalíte v polovici pokládky, keď časť dlažby je už položená, na uvedené preverenie je už trochu neskoro.

Častou chybou, najmä ak pokládku zámkovej dlažby realizujete priamo na zeminu, býva nedostatočné zohľadnenie podložia. Či už veríte alebo nie, vedzte, že naprieč celým pozemkom má podložie rôzne vlastnosti. A to platí aj keď je podložie tvorené tým istým typom zeminy. Rôzne vlastnosti má ľahká piesočnatá pôda a iné zase ťažká ílovitá zemina. Pokládka zámkovej dlažby by mala byť teda realizovaná na rovnaké podložie v celej svojej dĺžke. Ak je v type podložia evidentný rozdiel, odporúčame navoziť pôdu z externého prostredia.

Pre viac informácií kliknite na internetovú stránku http://exterierstav.sk/.