Určite ste si na internete všimli poplašné videa z potravinami ktoré sú údajne otrávené dusičnanmi . Sieť Lidl tie to okamžite poprel. No jednalo sa aj o testy siete Tesco. Posvietili sme si na nich a v dnešnom článku sa dozviete kto z nich klame a kto má pravdu.
zdravá mrkev
Štátny veterinárny ústav tvrdí že vzorky musia  byť podlá európskych predpisov analyzované v úradných laboratóriách , akreditovanými metódami. Ako sa také testy prevádzajú  ?
Najprv sa odoberú štyri vzorky zeleniny z obi dvoch reťazcov,   keďže ide o zeleninu. Na analýzu vzoriek potrebujeme 1 kg zeleniny . Dodržanie predpisov z hľadiska objektivity hrajú veľkú úlohu.
Teraz do labku. Aký je postup ?
Vzorka zeleniny sa očisty od zeleniny , nie však vodou , odstráni sa šupka a dôkladne sa zhomogenizuje pomocou mixérov. Zo zhomogenizovanej vzorky a odváži približne 10 až 10 gramov do kužeľovej banky a pridá sa približne 100 mll deizovovanej vody. Banka sa prikryje alobalom a umiestni sa na 15 minút do vriaceho kúpeľa a obsah sa prefiltruje cez skladaný filtračný papier. Získaní filtrát sa vyčíri do 50 mll banky , napipetuje sa 40 mll filtrátu vzorky , pridajú sa 4 mll číriacich sa roztokov  a znova sa doplní neinovovanou vodou. Získaní filtrát sa vyčíri a do 50 mll banky sa napipetuje 40 mll filtrátu vzorky pridajú sa ďalšie číriace roztoky  a znova sa doplní deinzinovanou vodou . Banka sa pretrepe a celý roztok sa prefiltruje cez skladaný filtračný papier a filtruje sa cez membránový filter.  Proces trvá niekoľko hodín a výsledky sú jasne. 
zelená kedlubna
Úroveň dusičnanu  bola vo všetkých vzorkách v priemere čiže vzorky dopadli negatívne to znamená že sa zelenia z Lidla  a Tesca nebola definitívne otrávená a môžeme ju pokojne konzumovať.
Avšak jedno varovanie stále platí a to ž si dávajte pozor na dátum spotreby , kupujte radšej čerstvý tovar alebo produkt.