Keď v časoch pred nástupom cloudu, potrebovala firma výpočtovú, alebo úložnú kapacitu, existovali iba dve možnosti. Jednou z možností bolo si zriadiť vlastné dátové centrum, alebo mohla využiť hostingovú službu pre vlastné, alebo pre prenajaté servery. Vlastné dátové centrum je ale extrémne drahou záležitosťou. Preto vznikli dátové centrá poskytovateľov hostingových služieb, kde si zákazník prenajíma a platí za servery od prevádzkovateľa dátového centra.
 monitor s tabulkou
Dátové centrá
·         Dátové centrá prestávajú dnes vyhovovať predovšetkým v oblasti flexibility ponúkaných služieb, bezpečnosti a efektivity vynaložených prostriedkov.

·         Ak zákazník potrebuje navýšiť výpočtovú alebo úložnú kapacitu, ponúkne mu prevádzkovateľ dátového centra možnosť pridať ďalšie servery, alebo úložné zariadenia.

·         Toto ale nijako nerieši potrebu pokryť skokové navýšenie nárokov na výkon a kapacitu, na ktoré je potrebné reagovať v danom okamihu a ktoré môžu paradoxne v priebehu niekoľkých hodín či dní zase opomenúť.
 pták na obrazovce
Cloudové služby
·         Vyššie uvedené dôvody vedú k stále väčšej popularite ponúk poskytovateľov cloudových služieb jednotlivcov i spoločností.

·         Odpadá starosť o umiestnenie a prevádzku svojich serverov, pretože už žiadne fyzické servery nie sú potrebné a ani ich nemusí vlastniť.

·         Hlavným prínosom cloudových, čiže virtuálnych, dátových centier je úložné prostredie, ktoré dokáže reagovať v danú chvíľu, okamžite a zákazník platí len za kapacitu, ktorú skutočne využil.

·         Na rozdiel od fyzického dátového centra sa zákazník vyhne problémom s napájaním, klimatizáciou, alebo napríklad fyzickou bezpečnosťou.

·         Pri tejto službe si zákazník navrhuje vlastnú virtuálnu infraštruktúru serverov, úložísk a sietí.

·         Prenajatú virtuálnu IT infraštruktúru môžu zákazníci spravovať pomocou webového rozhrania a za ich použitie zaplatiť.

·         Služba je určená najmä pre zákazníkov zo segmentu stredných a veľkých podnikov a štátnej správy.

S virtuálnymi dátovými centrami už nie je nutné riešiť koľko výkonu a kapacity budú systémy a aplikácie potrebovať, pretože vždy získajú práve toľko miesta, koľko budú práve potrebovať