Jedná sa o ezoterický cvičebný systém, ktorý vytvorili a používali druidi, keltskí kňazi, šamani a liečitelia.
Wyda je súhrnom filozofických myšlienok magických rituálov ale hlavne systémov telesných a duševných cvičení, ktoré majú blahodárne účinky na organizmus a zdravie.Okrem toho sa wyda snaží o získanie jednoty s prírodou. Je fascinujúcim pozostatkom starej celostnej medicíny, z ktorej vzišli západné civilizácie.
 meditace při západu
Keltská wyda je veľmi podobná indickej jóge, ktorá je u nás všeobecne známa a obľúbená. Wyda má však korene v našej kultúre a to ju predurčuje byť vhodnejšou na denné cvičenie. Výrazným rozdielom oproti jóge je priamy vzťah s prírodou a to hlavne vďaka používaniu prírodných prvkov pri rituáloch/cvičeniach. Ďalšou zvláštnosťou je charakteristické držanie rúk, ktoré otvára vnútorný energetický obeh tzv. druidská päsť. Podobné držanie rúk existuje aj v jóge a je označovaná ako mudra.
 
Čím je teda wyda zaujímavejšia pre dnešnú dobu a čím sa odlišuje od ostatných metód? Za pomoci cvikov podporených určitými rituálnymi prípravami by mal byť človek schopný dostať sa do súladu s prírodou.
 cvičení - joga
Wyda je tak isto cestu k perfektnému zdraviu aj keď sa nejedná o liečebnú metódu v pravom zmysle slova.Pohyby vedú len v čisto fyzickej oblasti ku zlepšeniu všetkýh funkcií, precvičujú sa svaly, šľachy a kĺby, zlepšuje sa prekrvenie a dych sa prehlbuje.Zo zdravotného hľadiska je najzaujímavejší výrazný vplyv na imunitný systém. Tak isto uvedomenie sa je zdrojom pozitívnych impulzov pre ľudské zdravie. Človek, ktorý si sám seba uvedomuje sa neprepína, sám od seba prijme zdravý spôsob života, bez toho aby sa do toho musel nútiť.
 indiánský rituál
Druidskú filozofu možno zhrnúť do niekoľkých nasledujúcich viet. Človek je vo svojej podstate v jednote s prírodou až do tej doby kým pri narodení nevstúpi do abredu „kruhu nutnosti“. Kruh nutnosti bol podľa druidov zdrojom všetkého utrpenia a trápenia.  Ich učenie wyda bolo zamerané na prerušenie abredu.  Životnou úlohou druida teda bolo obnovenie jednoty s prírodou aby osobodením seba sama mohol dosiahnuť gwenwydu „Múdry svet“.