Dobrý dojem v akej ekonomicky priaznivej dobe sa nám žije, kazí už len skutočnosť, že čisté bohatstvo slovenských domácností nie je na vysokej úrovni. Krajina ako Slovensko patrí na koniec rebríčka najbohatších domácností v Európskej únii podľa ECB Európskej centrálnej banky.
Na túto skutočnosť vplýva jeden z faktorov a to, že Slováci nepatria k vysoko zarábajúcim.

Nízke mzdy a platy trápia našu krajinu a hospodárstvo už dlhodobo. Platy a mzdy sú niekoľkonásobne nižšie ako v krajinách západnej Európy. To znamená z dlhodobého hľadiska neschopnosť vytvárať si väčší finančný majetok. Investície sú rozhodne zamerané na nové vlastné bývanie.

Slováci rozhodne patria medzi národy, ktoré chcú mať vlastné bývanie. Pri kúpe nehnuteľností nedisponujú dostatkom vlastných finančných aktív. Toto označila NBS Národná banka Slovenska za dôvod, prečo sú naše domácnosti zdĺžené.  Pri nečakaných situáciách, ktoré predstavujú stratu príjmu, zvýšením úrokových sadzieb alebo nečakané výdavky majú Slováci nedostatok vlastných finančných aktív.

ECB realizovala prieskum bohatstva domácností pre lepšiu orientáciu celkovej situácie. Prieskum sa konal na úrovni Eurozóny. Do tohto prieskumu boli zahrnuté krajiny ako Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Slovensko malo tretie najmenšie čisté bohatstvo po Litve a Maďarsku. Polovica domácnosti dosahovala bohatstvo v strednej hodnote do 50,3 tisíc eur.

Takýto medián v západných krajinách dosahujú domácnosti už pred štyridsiatkou. V celku má viac ako polovica Európskych občanov majetok v hodnote do 104-tisíc eur.

Obrovský prepad v rámci rebríčka bohatstva zaznamenali rovnako aj štáty, ktoré zasiahla hospodárska kríza Cyprus, Grécko a Slovinsko. Rovnaký prepad zaznamenalo aj Slovensko. Za situáciu na Slovensku môžu aj ceny nehnuteľností. Tie patria medzi hlavné druhy majetku na Slovensku. Až 85 % slovenských domácností uvádza, že majú vo vlastníctve svoje bývanie.

Aj keď Slováci sporia, sme najchudobnejší v rámci EÚ !
Ohodnoťte příspěvek