V ich hodnotách zásadný rozdiel nie je, pričom význam a platnosť majú obe tieto spomenuté meny. Čo sa týka ich histórie významu použitia a názorov autorít, ktoré s nimi operujú, jedná sa ako keby o dve znepriateľené strany. Pritom ako som spomenul, význam majú obidve platidlá a obe sú platné.

šifra

•         Fiat menazahrňuje peniaze, ktoré sú zákonom považované za platidlo, ktorým sa dá platiť v konkrétnom štáte, či štátoch. Takže napríklad euro, dolár,… Tieto peniaze sú zákonom určené ako platidlo v danej zemi a toto platidlo v podstatne riadi i ekonomiku daného štátu. Takže aj občania konkrétneho štátu môžu oficiálne platiť iba konkrétnou menou, v našom prípade eurom.

bitcoin

•         Krypto menamá slobodnejšiu podobu. Nie je ustanovená zákonom a teda záleží na dvoch obchodujúcich stranách, či majú záujem toto platidlo prijať, či naopak. Takže v praxi to znamená, platenie pomocou zlata, striebra, dokonca ryžou, poľnohospodárskym produktom,… skrátka týmito materiálmi, ktoré nemajú papierovú, či mincovú podobu. Dane týmto materiálom platiť nemôžme a nemôžme ním platiť ani v obchodoch. Preto záleží na dohode dvoch nezávislých strán, kedy tá druhá strana dokáže daný materiál využiť v svoj prospech. Forma tohto platenia je legálna i napriek tomu, že nie je spomenutá zákonom.
Pri obchodovaní s krypto menou sa dá využiť služba Bitcoin, ktorá nám umožní takýmto slobodným platidlom prehľadnejšie a rýchlejšie obchodovať.

finance

No tu sa nesmieme nechať zmýliť. Uvediem príklad:

Nemalo by zmysel vydávať papierovú bankovku s mojou podobizňou, pokiaľ by som nemal záujemcov, ktorí by o túto bankovku mali záujem. A platiť štátu a obchodom by som s ňou nemohol, pretože nie je daná zákonom. Bitcoin predstavuje platbu a uľahčenie obchodovania s platidlom, na ktorom sa dohodnem s druhou stranou. Preto túto službu využijem iba v prípade, ak o moje platidlo má záujem i druhá strana.