Začiatky bývajú ťažké. Všade a všeobecne. Nikde nie je napísané, že ak ste v hocijakej oblasti nováčik, nikdy nespravíte žiadnu chybu. Práve naopak – človek sa na vlastných chybách učí najlepšie a najrýchlejšie. Optimálne však je poučiť sa z chýb druhých. Ušetríte si totiž vlastné sklamanie a proces zotavovania prakticky vyškrtnete. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na základný rámec investovania voľných finančných prostriedkov. Čo treba brať prioritne do úvahy a na čo získať odpoveď?

investice

  1. Aký je potenciálny výnos? Koľko chcem uložením istého objemu finančných prostriedkov získať ako adekvátnu protihodnotu? Alebo tiež alfa a omega celého investovania – koľko získam.
  2. Aké veľké je riziko, ktoré podstúpim? Jedná sa o rizikové investovanie alebo budem zastávať rolu konzervatívneho investora, ktorý má radšej istotu? Čím je riziko väčšie, tým je väčší možný výnos. Čím väčšie riziko, tým môžu byť i straty väčšie.
  3. Otázkou diverzifikácie by sa mali zaoberať predovšetkým tí, ktorí chcú uložiť finančné prostriedky do rizikovejších produktov. V tomto prípade sa neoplatí vsádzať všetko na jednu kartu a riskovať tak všetko. Z hľadiska minimalizovania strát je vhodné rozložiť voľný obnos peňazí a investovať ho do rôznych produktov.

úspory

  1. Každý typ investora by mal dohliadať na likviditu vložených prostriedkov. Bude jednoduché sa dostať k finančným prostriedkom alebo za včasné vybratie z dôvodu nesplnenia zmluvných podmienok zaplatím mastný poplatok? Na vzťah väčšia likvidita – menší výnos však rozhodne netreba zabúdať.
  2. Ako dlho sa zaobídem bez vložených finančných prostriedkov? Ak vás ani z dlhodobého hľadiska netlačí čas, je možné investovať ich do rizikovejších produktov. Dôvod je prostý – prípadné straty z krátkodobého hľadiska vyrovnanú zisky z toho dlhodobého. Preto netreba panikáriť a vyberať peniaze, ak sa produktu dočasne nedarí. V dlhodobom horizonte by sa nemalo stať, že budete stratový. Muselo by sa jednať o veľmi riskantný produkt, ktorého prípadné nebezpečné riziká by ste mali už dopredu poznať.