Prírodná doska kameňa má veľa výborných vlastností. Veľmi dobre akumuluje a vydáva teplo. Hodí sa na vykurovanie akéhokoľvek priestoru. Kúrenie z prírodného kameňa sa navyše vyznačuje nízkymi prevádzkovými aj obstarávacími nákladmi.
 silueta při meditaci
Charakteristika:
o   Charakteristika tohto spôsobu vykurovania je založená na dlhodobom tepelnom sálaní, podobne ako je tomu u kachľovej pece.
o   Pretože sa teplo rozkladá rovnomerne je úspora elektrickej energie až 20% proti ostatným teplovzdušným systémom a u priamotopov je úspora až 40%.
o   Veľkou výhodou je maximálny teplotný rozdiel medzi stropom a podlahou len 3 ° C.
o   Ďalšou veľmi podstatnou výhodou je čiastočná akumulácia. Ak termostat v miestnosti vypne, kameň vďaka naakumulovanému teplu ešte kúri, ide o ďalšiu úsporu, kedy vlastne kúrime zdarma, a tak možno napríklad preklenúť vypnutie nízkeho tarifu.

Regulácia:
o   V každej obytnej miestnosti, ktorú vykurujeme pomocou prírodného kameňa, môžeme naprogramovať určitú konkrétnu teplotu, pomocou digitálneho termostatu a to ako počas dňa, tak počas celého týždňa. Ako veľké potrebujete vykurovacie kamene, je závislé na veľkosti vykurovanej miestnosti. Existujú na to od výrobcu tabuľky, alebo na základe rozmerov miestnosti Vám každý predajca túto informáciu poskytne.

Výhody:
o   Kúrenie z prírodného kameňa má pozitívny vplyv na ľudský organizmus. Nevysušuje vzduch, nespaľuje kyslík a v miestnosti udržuje konštantnú vlhkosť.
o   Tento spôsob vykurovania je vhodný pre alergikov, astmatikov, staršie osoby a novorodencov. Veľmi priaznivo pôsobí na dobrú psychiku.
o   Pri kúrení nevzniká takmer žiadna cirkulácia vzduchu.
o   Vykurovacie kamene sa vyrábajú bez chemikálií a lepidiel. Šamotová hmota, ktorou sú tmelené káble, je na prírodnej báze. Takže celý vykurovací panel i spôsob kúrenia je ekologický.
ovládání termostatu
Účinnosť:
o   Máloktorý vykurovací systém má takmer 100% účinnosť. Káble sú zalisované do kameňa a tak nedochádza takmer k stratám. Kábel ihneď po zahriatí teplo odovzdáva kameni a ten do miestnosti.
o   efektivita:

o   Kúrenie z prírodného kameňa je ekologické, bezhlučné a veľmi ľahko udržiavateľné. Navyše je veľmi zaujímavé a v miestnosti vytvára i estetický dojem. Odpadá akákoľvek technická údržba, nastavovací technik, alebo pravidelné revízie.