Väčšina webových stránok nás skôr príjemne zaujme, než by nás odradila. Ale stane sa, že niektoré weby nás odradia už pri prvej stránke. No odradia je možno silné slovo, skôr by som povedal, že nezaujmú. Niekedy nás však naopak stránka zaujme ihneď a nechce sa nám z nej odísť.

média

•         Prečo je to tak?
Dosť veľký význam môže spočívať hlavne v tom prvotnom dojme, no ale i celkového dizajnu a vlastne od štýlu, akým sa dá stránka prezerať. No ale samozrejme dôležitý je aj jej obsah, respektíve text a vlastne pointa.
Pokiaľ teda z webovej stránky jasne nevyčítame, o čo vlastne ide a orientácia v nej bude komplikovanejšia, zrejme ju zavrieme a klikneme na inú. Na výber máme predsa kopec ďalších. Tým pádom takto zbytočne stráca svojich potencionálnych návštevníkov. Preto je naozaj dôležité zaujať na prvý pohľad.

konstrukce

Obzvlášť to zamrzí v prípade, ak má stránka zaujímavý obsah v podobe textov, no celkový dizajn a prevedenie, či skrátka nevhodné umiestnenie a rozmiestnenie textu, nepraktické ovládanie, či absencia pekného grafického spracovania, to všetko môže pravdepodobne „napomôcť“ k tomu, že zaujímavý obsah na stránke ani nepreštudujeme, odídeme zo stránky preč, nezaujala nás, no pritom sme si ani poriadne neprečítali jej obsah. Je to naozaj škoda, ale sú to reálne prípady, takto skrátka bežný užívateľ reaguje.

optimalizace

Pokiaľ už na prvej, úvodnej stránke vidíme dlhý text s malými písmenami a nič iné, ako z nejakej zmluvy, no komu sa ho chce čítať? Ak text ani nie je nejako rozdelený a označený, jeho pointa môže utekať a aj to len v prípade, ak ho niekto bude mať záujem čítať. Ľudia sú už rozmaznaní graficky super spracovanými webami. Ich obsah dokonca môže byť i plytší než ten náš, ale zaujme skôr.

•          Čo sa týka napríklad textu, na úvodnej, hlavnej stránke by mal byť ideálne čo najkratší, no pritom čo najvýstižnejší obsah. Dlhšie texty by mali následovať až po kliknutí na odkaz, ktorý si užívateľ vyberie.