Polygrafia, je slovo gréckeho pôvodu, ktoré ste možno ešte ani nepočuli a pritom sa s ňou stretávame každý jeden deň. Pod pojmom polygrafia sa skrýva celé výrobné odvetvie, ktoré taktiež často nazývame aj tlačiarenský alebo polygrafický priemysel. Polygrafický výrobný odbor sa zaoberá spracovávaním a tlačovým rozmnožovaním textov a obrazových predlôh. Čiže laicky povedané tlačia a dávajú konečný tvar knihám, novinám, plagátom, ale i ceninám, billboardom, obalom výrobkov a iným tlačovinám.

knihy

Polygrafia na Slovensku v súčasnosti

V zahraničí je veľmi častý jav, že tlačiarenský priemysel tvoria hlavne malé firmy, ktoré majú maximálne do 20 zamestnancov. U nás na Slovensku je to podobné a polygrafia tu má dlhú tradíciu. Nájdeme tu niekoľko väčších firiem, ktoré boli založené už v prvej polovici 20. storočia a množstvo malých tlačiarní, ktoré sa väčšinou zameriavajú na špecializované zákazky. Veľká časť tlačiarenskej výroby, však skončí v zahraničí, a to z dôvodu, že u nás máme lacnejšiu pracovnú silu čo firmám zabezpečí nižšie ceny oproti firmám v západnej Európe. A čo všetko tlačiarenské firmy vyrábajú? Je toho naozaj veľa, bežný človek sa s ich výrobkami stretáva úplne všade. Do ich výroby patrí nielen tlač kníh, novín, kalendárov, ale napríklad aj tlač pasov, vysvedčení, cenín, etikiet, nálepiek a máp.

žena čte knihu

Povedzme si niečo o polygrafickom výrobnom postupe

Výrobný postup má dve fázy. V tej prvej predvýrobnej fáze polygrafia začína u koncového užívateľa čiže zákazníka, kde je potrebné presne určiť ako má výsledok tlače vyzerať. Treba dohodnúť nielen grafickú úpravu ale i fyzickú štruktúru tlačoviny. V tlačiarenských firmách pracujú aj grafici, ktorí pripravia potrebné návrhy pre zákazníkov. V prípade, že je už všetko potrebné so zákazníkom dohodnuté na rad sa dostáva technická stránka výroby. Je nevyhnutné premyslieť technickú prípravu a to konkrétne ako sa bude tlačiť. Musí byť presne rozhodnuté aký ? tlačový stroj použijeme, aký druh tlačovej techniky zvolíme, akou rýchlosťou budeme tlačiť a aj aký tvar bude mať potlačený materiál. A samozrejme potom treba zabezpečiť výrobu po materiálnej aj organizačnej stránke. O polygrafii sa dozviete viac zaujímavých informácií ak kliknete na webovú stránku https://printtalk.sk/.