Žijeme v dobe digitalizácie a preto sa nie je čomu čudovať, že všetky firmy sa snažia riadiť svoje fungovanie prostredníctvom počítačov. ERP systém je jedným z príkladov, ako je možné v podniku nastoliť určitý poriadok. Ide o podnikový informačný systém, ktorý v sebe ukrýva všetky dôležité súčasti fungovania spoločnosti. Prostredníctvom tohto systému jednotlivé zložky podniku komunikujú a navzájom zdieľajú informácie. Čím sa riadiť pri výbere správneho ERP systému a na čo si dať pozor?

systém

Zvážte si, či naozaj ERP systém potrebujete


V prvom rade je potrebné si ujasniť, či podnikový informačný systém naozaj potrebujete. Úlohou tohto systému je sumarizovať všetky firemné dáta, zjednodušovať reporty, komunikáciu a zdieľanie jednotlivých informácií. Optimálny podnikový informačný systém zahŕňa všetky oblasti fungovania firmy. Dotýka sa teda najmä financií a účtovníctva, personálnych záležitostí a riadenia ľudských zdrojov, marketingu, dopravy a logistiky, skladových zásob či strategických riešení do budúcnosti. Jednotliví zamestnanci majú teda prístup iba do tých zložiek, s ktorými potrebujú pracovať. Na základe dobre vybudovaného ERP systému je možné zefektívniť komunikáciu nielen medzi zamestnancami, ale aj dodávateľmi, zákazníkmi a podobne. Ak zvažujete, či podnikový informačný systém naozaj potrebujete, zvážte si aj negatíva.

Čo hovorí proti implementácii ERP systému?


To, čo väčšinu firiem odradí od kúpy ERP systému sú najmä vysoké investičné náklady. Práve tu si treba premyslieť návratnosť investície. Pri stredných a veľkých podnikoch ide o dlhoročnú návratnosť a preto je potrebné, aby mala firma dobrú stratégiu. Treba samozrejme počítať aj s investíciou do kúpy licencie na používanie ERP systému a nakoniec samotnú implementáciu systému. Implementácia podnikového informačného systému môže zabrať niekoľko týždňov až mesiacov. Počas tohto obdobia treba počítať s tým, že chod firmy sa nachvíľu spomalí. Všetci zamestnanci musia byť odborne zaškolení, aby bolo využívanie podnikového informačného systému čo najefektívnejšie. Po ukončení zaškolenia odbornými konzultantmi je aj tak nutné systém neustále kontrolovať.

zabezpečení

Rozhodnutie implementovať podnikový informačný systém si vyžaduje podrobný prieskum fungovania vašej firmy. Na jednej strane tým môžete veľa získať a zefektívniť vaše podnikanie, no na druhej strane, ak vaša firma nie je na takýto zásadný krok pripravená, môžete prísť o veľa. Kliknite na našu internetovú stránku http://industry4.sk a prečítajte si o ERP systéme oveľa viac.