Iba v Českej republike, bašte ,,slovenského emigračného študentstva“, študuje viac ako 20 000 Slovákov – na Západe celkovo ich je nemalé množstvo. Zato však v Ruskej federácii študujú každý rok iba desiatky, nanajvýš stovky Slovákov, a to napriek tomu, že

školák

·         nemusíte plynulo hovoriť po rusky, na to aby ste boli prijatí na školu v RF
·         nemusíte študovať (iba) po rusky
·         je zabehnutý účinný systém štedrých grantov a štipendií
Jestvuje i niekoľko ,,pomocníkov“, ktorí výrazne uľahčujú záujemcom o štúdium v Ruskej federácii prácu pri

·         výbere vysokej školy
·         výbere možných spôsobov štúdia na jednotlivýchškolách
·         získavaní grantu na štúdium
·         získavaní štipendia na ubytovanie, stravu…
Pre záujemcov o štúdium v Rusku je najúčinnejší a najrýchlejší nasledovný postup:

1.      Ak máte záujem o štúdium jadrovej energetiky, fyziky, technológií, pôdohospodárstva, medicíny či inžinierskej a aplikovanej geológie => 200 Slovákov bude mať na ruských vysokých školách s týmito odbormi v najbližších rokoch plne hradené štúdium i štipendium.

2.      Ak aj máte záujem o dané odbory, no nespoliehate sa na to, že sa zmestíte do dvoch stoviek ,,vyvolených“, alebo máte záujem o humanitné odbory, o ekonomiku, históriu, jazykovedu, archeológiu… napíšte do prehliadača Проект Лучшие вузы России: выбери свой, a ťuknite na jeden z prvých odkazov – táto interaktívna stránka je v prevádzke iba niečo vyše roka. Ak Vám ruština robí problémy, v pravom hornom rohu modrej plochy ťuknite na šípku umiestnenú vedľa ,,RUS“, a prepnite na ,,ENG“. Na danej stránke si vyhľadáte ruské vysoké školy podľa ich zamerania, podľa toho, či potrebujete prípravné kurzy ruštiny, či máte záujem aj o študijné programy v anglickom jazyku, či chcete pri internáte bazén a pod. Spíšete si zoznam škôl, na ktoré chcete poslať prihlášku. Každý rok môžete poslať prihlášku nie na viac ako šesť vysokých škôl v Ruskej Federácii.

3.      Na mail Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave napíšete, najlepšie po rusky, že by ste chceli centrum navštíviť, nakoľko máte záujem o bezplatné štúdium v Rusku. Oni Vám dajú email jednej zo svojich pracovníčok, ktorej znova napíšete to isté, a dohodnete sa na termíne schôdzky. Pozor: v centre sú zamestnaní iba rodení Rusi, a zďaleka nie všetci vedia po slovensky. Na schôdzku si donesiete zoznam Vami vybraných škôl – pracovníčka Vám ďalej vysvetlí postup – centrum sa pokúsi vybaviť, aby Vám štúdium hradila ruská strana, a aby Vám Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n.o.) hradila ubytovanie, stravu, nastavila mesačné vreckové a pod.

knížka

Výnimku predstavuje jediná ruská univerzita: Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova – táto univerzita je najstaršou, najväčšou a najlepšou v Rusku, nespolupracuje s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave, a študentom udelí grant na štúdium iba na základe vlastného rozhodnutia – v prípade záujmu o štúdium treba teda kontaktovať priamo univerzitu (po rusky).