Život pod vodou je oveľa viac tajomný a nepreskúmaný ako ten náš, na pevnine. Aj napriek tomu, že aj na povrchu sa neustále nachádzajú nové prevratné objavy a vzácne nálezy, pod morami a oceánmi je toho oveľa viac. Nemáme k takým hĺbkam príliš dobrý prístup a je teda viac ako pravdepodobné, že väčšinu z podvodných tajomstiev nikdy ani neobjavíme.

potápění.jpg

Aktuálne možno hovoriť o ďalšom, veľkom a tajuplnom objave. Vedci z Bradordskej univerzity (Veľká Británia) v Severnom mori pod hladinou vody našli dávno zaplavenú krajinu, historického pôvodu. Dá sa predpokladať, že by mohla obsahovať zaostalosti a ruiny bývalých domovov starovekých zberačov a lovcov, tieto informácie podáva „Live Science“. Títo výskumníci pátrali po daným objavoch počas 11-dňovej expedície, kedy sa snažili zistiť o starovekom meste čo najviac. Zistili, že zaplavené dávno stratené mesto by mohlo byť staré dokonca až 10 tisíc rokov a je časťou Doggerlandu – veľkej oblasti, ktorá sa rozkladá na viac ako tisíc štvorcových kilometrov a ležala niekedy približne medzi brehmi Veľkej Británie.

potápění do hlubiny.jpg

Po dôkladnejšej analýze niektorých dostupných vzorkou odborníci poznamenali, že v dávnej minulosti tu pravdepodobne boli veľmi úrodné pozemky, ktoré boli viac ako vhodné pre osídlenie veľkým počtom obyvateľstva. Toto miesto bolo teda asi domovom veľmi veľa ľudí, ktorí tu v minulosti žili, tak ako žijeme my dnes na našej pevnine. Vedci doposiaľ však neobjavili žiadne jednoznačné stopy, ktoré by hovorili o tom, že tu v minulosti skutočne bola civilizácie, sú však presvedčení o to, že skôr či neskôr prídu na nové, dôležité poznatky a dôkazy, že sa v svojej domnienke nemýlia a ľudia tu skutočne žili.
Približne pred asi tucet tisícom rokov, obdobia, ktoré poznáme ako poslednú fázu doby ľadovej sa práve z vyššie spomínaného Doggerlandu začali topiť všetky ľadovce, ktoré toto územie pokrývali a táto oblasť sa zmenila na veľmi úrodnú a plodnú, lesnatú plochu, ktorú začali ľudia obývať. Bolo tu množstvo lovcov, ale aj zberačov, rovnako aj veľké stáda zvierať, ktoré tu pestovali, ale aj také ktoré lovili. Topenie sa ľadovcov však neskôr krajinu potopilo.