Ešte pár rokov dozadu sme si mysleli, že automatizácia zasiahne iba fabriky s často sa opakujúcim sledom rovnakých úkonov. Že jej zavedením sa uľahčí práca. To sa aj naozaj stalo .

sestřičky

 

Ak si pozrieme súčasné automobilové závody, tak sa udivíme, aká veľká miera automatizácie je ich už  dnes súčasťou.

 


  • Klasická pozícia robotníka sa vytráca. Prichádza na trh nový druh činnosti- operátor. Robí spravidla obyčajné robotnícke práce ale na automatizovaných zariadeniach, alebo na automatických linkách. Jeho práca nadobudla iný rozmer- inú kvalitu. Kladie to prirodzene aj iný dôraz na jeho výchovu a vzdelávanie.


 

Obchodné domy zriaďujú pokladne bez potreby prítomnosti obsluhy. Predavač v pôvodnom slova zmysle je vlastne skoro vyhynutým druhom a nájdeme ho iba v malých obchodíkoch. Pozor- predavač – nestotožňujem s pojmom –predajca. Predavač je ústretová osoba znalá problematiky a majúca potrebné vzdelanie v tejto oblasti. Žiaľ tieto úzko špecializované školy vymizli. Nemáme teda pomaly predavačov, iba predajcov, ktorí čírou náhodou, bez predošlej potreby to študovať, sa ocitli v úlohe predávajúceho.

 
robot


  • Automatizácia zasiahla aj oblasť medicíny. Vynikajúce prístrojové vybavenie napomáha včasnej diagnostike najrôznejších ochorení. Operácia s pomocou počítača- v prípade oka, mozgu, alebo niečoho iného sa stáva bežnou rutinnou záležitosťou.


 

Populácia nám starne.  Veľa ľudí trávi posledné dni života  v zariadeniach opatrovateľských, alebo nemocničných, často si vyžadujú 24 hodinovú  starostlivosť a monitorovanie zdravotného stavu. Počet sestričiek študujúcich u nás stúpa. Paradoxom doby je ale to, že počet sestričiek pracujúcich u nás klesá. Idú za lepším zárobkom  do susedných krajín. Čo teraz ? Riešením je možno aj  doplnenie práce klasických sestričiek – robotickými  https://www.barza.sk/robo-sestricky/


  • Zdá sa to v tejto chvíli ako scifi, ale už prvé lastovičky v tomto segmente sú prísľubom zlepšenia a zdokonalenia starostlivosti o dlhodobo chorých.

Ohodnoťte příspěvek