Ešte pár rokov dozadu sme si mysleli, že automatizácia zasiahne iba fabriky s často sa opakujúcim sledom rovnakých úkonov. Že jej zavedením sa uľahčí práca. To sa aj naozaj stalo.

sestřičky

Ak si pozrieme súčasné automobilové závody, tak sa udivíme, aká veľká miera automatizácie je ich už dnes súčasťou.

  • Klasická pozícia robotníka sa vytráca. Prichádza na trh nový druh činnosti- operátor. Robí spravidla obyčajné robotnícke práce ale na automatizovaných zariadeniach, alebo na automatických linkách. Jeho práca nadobudla iný rozmer- inú kvalitu. Kladie to prirodzene aj iný dôraz na jeho výchovu a vzdelávanie.


Obchodné domy zriaďujú pokladne bez potreby prítomnosti obsluhy. Predavač v pôvodnom slova zmysle je vlastne skoro vyhynutým druhom a nájdeme ho iba v malých obchodíkoch. Pozor- predavač – nestotožňujem s pojmom –predajca. Predavač je ústretová osoba znalá problematiky a majúca potrebné vzdelanie v tejto oblasti. Žiaľ tieto úzko špecializované školy vymizli. Nemáme teda pomaly predavačov, iba predajcov, ktorí čírou náhodou, bez predošlej potreby to študovať, sa ocitli v úlohe predávajúceho.

robot

  • Automatizácia zasiahla aj oblasť medicíny. Vynikajúce prístrojové vybavenie napomáha včasnej diagnostike najrôznejších ochorení. Operácia s pomocou počítača- v prípade oka, mozgu, alebo niečoho iného sa stáva bežnou rutinnou záležitosťou.


Populácia nám starne. Veľa ľudí trávi posledné dni života v zariadeniach opatrovateľských, alebo nemocničných, často si vyžadujú 24 hodinovú starostlivosť a monitorovanie zdravotného stavu. Počet sestričiek študujúcich u nás stúpa. Paradoxom doby je ale to, že počet sestričiek pracujúcich u nás klesá. Idú za lepším zárobkom do susedných krajín. Čo teraz ? Riešením je možno aj doplnenie práce klasických sestričiek – robotickými

  • Zdá sa to v tejto chvíli ako scifi, ale už prvé lastovičky v tomto segmente sú prísľubom zlepšenia a zdokonalenia starostlivosti o dlhodobo chorých.